2015 évtől. a Bartell Fund Credit System kereskedelmi portárt működtető alapszabályzatában -  a Fund Credit termék forgalmazója és szolgáltatója - Kovács László tulajdonos fontosnak tartja, hogy a leendő ügyfelek a váltóegységek működésével, értékével, mint kiegészítő valutával kapcsolatban a cserekereskedelem feltételeit megértsék és a működési szabályok a mindenkori törvényi és jogszabályi előírásoknak mindenben megfeleljen.

Ezen elvek alapján biztosítja együttműködési szerződések alapján, az alábbi Cégekkel a Forgalmazói megbízások szerint!

CREDIT SZOLGÁLATÓ:

Cégnév   :                BFCS Kereskedőház Kft.

iroda :                      1135 Budapest Lehel út 61. (tel: +361 288-8534)

Bankszámla szám:    2222222-35407986-00000000  (Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.)

web:                        https://bfcs.hu/index.php

e-mailcím:              bartell.fund.credit@gmail.com, info@bfcs.hu

Képviseli:                 Csobán Katalin Ügyvezető, Tulajdonos

telefon szám:          +36 70 614 9611

Kapcsolat tartó:      Kovács László  Kereskedelmi referens, Tulajdonos

telefon szám:          +36 20 312 3122, +36 30 788 8979  

Bartell Fund Credit System kiegészítő valuta tulajdonosa, forgalmazója

Ezen elvek alapján biztosítja együttműködési és Forgalmazói szerződések alapján, a megbízások szerint!

Együtt müködő partnerek,

Forgalmazás és értékesítés, jogi segítség:

Clearing Consulting Trade Kft.

CLEARING TEAM SYSTEM Kft., https:cfc-market/

Üdülési-jog Károsultak Érdekvédelmi Szövetsége, https://ukesz.hu/kapcsolat/

BFC System Management Kft.(credit szolgáltató)

KERESKEDELMI MEGBÍZÓT-FORGALMAZÓ:

BIÁS TRADE Kft.

1043 Budapest, Csányi László utca 34. 2. emelet 215.

Cégjegyzékszám:   01 09 193101

Adószáma:            24986555-2-41

Csib-Zóna Trade Kft.

1085 Budapest, József kürút 69. fszt.1.

Cégjegyzékszám:   01-09-349621

Adószáma:            27104406-2-42

Ennek érdekében a legfontosabb, a váltóegységek működését (a továbbiakban BFCS mint kiegészítő valuta) alapvetően meghatározó, megmagyarázó, a partneri szerződésben rögzített egységei alapján a rendelkezések és vásárlások lebonyolításának megkönnyítése és a hatályos jogszabályok betartása és figyelembe vételéve biztosítja a folyamatos szolgáltatásokat:

Azaz, a Barter elektronikus elszámoló rendszerben – BFCS - történő elszámolás, mint fizető eszköz, nem pénzforgalmi szolgáltatás, hiszen kizárólag zárt körben, korlátozott részvétellel lehet igénybe venni a keret megállapodásban rögzített egyedi feltételek szerint, a szerződésbe foglalt határidőig.

A Fund Credit keret -BFCS- folyósítása előtt (ha ettől eltérő megállapodás írásban nem születik) a Partnernek és vagy az ügyfelek az igényelt keretösszegnek megfelelő konvertálási, rendszer használati és forgalmi díjat számla ellenében kell megfizetniük az aktiváláshoz, magyar forintban.

A Bartell Fund Credit Systen nyilvántartásába kerülő partnerek és a jóváírt összegek után a (BFCS) konvertált és a rendszerbe került elektronikus összeg, a felhasználók a keret elköltésére - a www.bfcs.hu oldalon - hozzáférési kódot kapnak a vásárlások szolgáltatások lebonyolítására. Akár egyszeri – vagy többszöri vásárlással költhetik el, használhatják fel az egyenlegüket és a mindenkori forgalom után fizetik meg a szerződésbe foglaltak alapján a forgalmi díjat.

Bartell Fund Credit System Értékesítője 2015 évtől:

A Bartell Fund Credit System kiegészítő valuta tulajdonosa, forgalmazója

Jelenleg az üdülési jog szolgáltatók, akik a szerződési feltételeket nem tartják be!

Megbízottjaik felhatalmazása és jogilag mögéjük bújva, félre tájékoztatják ügyfeleiket és zsarolással és valótlan ígérgetések sokaságával és a szerződési feltételek nem betartásával, félrevezetve saját és volt ügyfeleikkel fizetnek, további összegeket jogtalanul és törvénytelenül!

Mit ajánl a Bartell Fund Credit System és az együttműködési szerződések alapján, a Forgalmazókon keresztül?

   -   Mi valóban megvásároljuk üdülési jogukat!

A BFCS vásárlási keret felhasználása:

A keret lejárati határideje 5 év, amely a szolgáltatás és a barter termék bekonvertálás rendszerbe állításának a figyelembe vételével, további 5 évvel meghosszabbítható. A határidő lejáratáig az összeget le kell az elektronikus egységről vásárolni, illetve a kedvezményeket fel lehet használni. Tehát az egyenleget nullára kell (érdemes) kifuttatni.

Amennyiben a Partnerek az elektronikus egységükkel úgy gazdálkodnak, hogy az 5 év lejártával maradvány mutatkozik, illetve a felhasználásakor mínusz értéket mutat, úgy további Fund Creditet köteles igényelni, hogy a számla egységét a vásárlási feltételek alapján, a megrendelés véglegesedjen, illetve a határidők betartásával a szolgáltatás teljesüljön.

Bartell Fund Credit System felhasználása:

A BFCS felhasználói jogosultak más, a barter rendszerben regisztrált felhasználók közötti megállapodás alapján részben vagy egészben készpénz felhasználása nélkül a Barter elektronikus elszámoló rendszerrel  ügyleteket, tranzakciókat, illetve adás/vételeket bonyolítsanak le.

A szolgáltatók az együttműködési megállapodás keretein belül nyilatkoztak arról és tudomásul vették, hogy a BFCS felhasználói a rendszerből érkező vásárlókat a készpénzes árlistája alapján szolgálja ki és a BFCS elfogadási arányt ebből az árlistából képzi az eladásra felkínált termékeiből.

A felhasználók tudomásul veszik, hogy az elektronikus nyilvántartás alapján, ebben a zárt rendszerben tudják felhasználni a BFCS elektronikus fizetőeszközt oly módon, ahogy azt az elfogadóhelyek lehetővé teszik a megrendelések és a teljes garanciák figyelembevételével. Ezáltal a forgalom lebonyolításával és a kapcsolat közvetlen felvételével mentesíti, a Bartell Fund Credit System forgalmazóit, minden felelősség és az ezen jogtérítési címen jelentkező kártérítési igény alól. 
Felek rögzítik, hogy a BFCS Elfogadóhelyeken feltüntetett szolgáltatások nyújtására a vásárlók irányába kizárólag a partner vállalkozások tartoznak felelősséggel.

Idézet a Bartell Fund Credit System Általános Üzleti Szabályzatából: A bfcs.hu oldalt valamint a Bartell Fund Credit System által nyújtott szolgáltatásokat használatba vevők köre korlátozott. 

Kizárólag a rendszerhez kapcsolódó partnerek és a közösen elfogadott alapelvek és szempontoknak megfelelő vállalkozások és magánszemélyek vehetik igénybe.

Fizetési feltételek, díjak:

A Bartell Fund Credit System (BFCS számla) nyitása  a minősítést követően a szerződésben rögzített feltételek alapján kerül meghatározásra.

A Felhasználók kizárólag a Bartell Fund Credit System által szerződött forgalmazók nyilvántartásába került könyvelésén átfuttatott és nyílván tartott összegek után fizetnek forgalmi díjat a szerződésben meghatározott feltételek alapján és az alábbiak szerint:

A Tulajdonos és Forgalmazó által meghatározott elfogadóhelyek számlájára beérkező kiegészítő valuta – továbbiakban BFCS - után a szerződésben rögzített konvertálási és rendszer használati díj összegét magyar forintban kell fizetni.

Amennyiben az adott évben semmilyen mozgás nem történik a BFCS számláján, abban az esetben a számlán az év utolsó napján rendelkezésre álló összeg után az újra aktiválási díjat kell megfizetni, ami szintén a szerződésben rögzítve van. Az 5. év leteltével, a további 5 év hosszabbítás újabb minősítését, a credit felhasználásának érdekében és arányában teszi meg a tulajdonos.

A BFCS egységek aktiválásával az elektronikus számlájáról történő utalás, illetve kifizetés történik - kimenőutalás – mely után a szerződésben feltüntetésre került forgalmi jutalék összeget, a szerződésben rögzítettek alapján magyar forintban számla ellenében kell megfizetni.

A BFCS felhasználók részére az aktuális tranzakciót, illetve a hozzá tartozó forgalmi díjról szóló díjbekérőt elektronikus úton megküldik a vásárlási visszaigazolással együtt. A felhasználók a kiállítástól számított 8 napos fizetési határidő figyelembe vételével kötelesek a díjbekérőn szereplő teljes összeget átutalással a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra teljesíteni

Amennyiben a felhasználók vitatják az aktuális díjbekérőn szereplő összeget, kötelesek az egyeztetés lebonyolítását 3 munkanapon belül, illetve a számlával kapcsolatos kifogásait és a reklamációit 8 napon belül köteles írásban jelezni.

Az összeg beérkezését követő 15. napon (amennyiben az a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, akkor az utána következő legközelebbi munkanapon) elektronikus úton megküldi az eredeti számlát a Felhasználók részére.

Amennyiben a felhasználók folyószámlája tárgyhónap utolsó napjáig tartozást mutat, a szolgáltató jogosult a Bartell Fund Credit System felfüggesztésére, valamint a felhasználó oldalhoz történő hozzáférésének korlátozására.

Késedelmes fizetés esetén évi 20% késedelmi kamatot számít fel a Bartell Fund Credit System, illetve szüneteltetheti az oldal hozzáférését mindaddig, amíg a tartozás fenn áll.

 

A BFCS tranzakciók, könyvelési bizonylatok:

A szolgáltató a felhasználók BFCS egységeit vezetik, illetve biztosítja a számláról történő biztonságos utalási tranzakciók lebonyolítását, nyilvántartását. A BFCS által megadott elérhetőségen ( info@bfcs.hu) online elérhető, a nyilvántartás naprakészen lekérdezhető, igény esetén könyvelhető dokumentumok és nyomtatható egyenleg, a Fund Credit elektronikus egységről lekérdezhetők. A felhasználók a BFCS-ben történt értékesítések után kötelesek az egyes tranzakciókat terhelő minden nemű adóterhek és járulékok megfizetésére a hatóságok, illetve a Bartell Fund Credit System tulajdonosa felé.

A BFCS megszűntetése:

A Felhasználók írásban az info@bfcs.hu elektronikus címre küldött nyilatkozatukkal egyoldalúan megszűntethetik a BFCS számlájukat. A megszűntetés előtt el kell költeniük Creditjüket, a számla egyenlegének nullának kell lennie.

A Felhasználók a Bartell Fund Credit System tulajdonosánál kérvényezhetik, további keret biztosítását és igénylését. Keretet kizárólag Minősített Felhasználó kaphat.

A minősítéshez személyesen kell megjelenni a szerződő partnereknek, ahol a minősítési kérdések és az adatok kitöltésén túl a Bartell Fund Credit System Forgalmazója megvizsgálja a partner keretigényét, a teljesítés garanciáit és a felhasználási igényeket.

A minősítés tartalmazza a partner által igénybe vehető keret összegét.

A minősítés 10.000.- Ft + Áfa / éves díj ellenében történik meg. A minősítési díjának megfizetése független a keret biztosításától vagy attól, hogy a keret megállapodás létrejön-e vagy sem a felek között.

A szerződés egységessége:

A Bartell Fund Credit System Általános Üzleti Szabályzata és a BFCS Szabályzatának jogai és kötelezettségei elsőbbséget élveznek minden további megállapodással szemben, így különösen a Vállalkozás Általános Szerződési Feltételeivel szemben, hacsak e tekintetben a Bartell Fund Credit System tulajdonosa – Kovács László- részéről eltérő kötelezettség vállalás nem születik.

Irányadó jog és jogviták rendezése:

Az Általános Üzleti Szabályzat és jelen BFCS Szabályzat tekintetében a Magyarország joga irányadó, a felek közötti jogviták tekintetében az illetékes Városi Bíróság jogosult eljárni.

A továbbiakban a BFCS-hez kapcsolódó partnereknek eredményekben hasznos és értékekben növekedő időszakot kívánunk. Használják és hasznosítsák értékeiket a rendszeren belül és családtagjaik örömére.

Együttműködő partner:

BFCS Kereskedőház Kft.

Clearing Consulting Trade Kft.

CLEARING TEAM SYSTEM Kft.,

Üdülési-jog Károsultak Érdekvédelmi Szövetsége,

BFC System Management Kft.

BIÁS TRADE Kft.

Csib-Zóna Trade Kft.

Tisztelettel Bartel Fund Credit System Tulajdonosa

Kovács László

A honlapon feltüntetett termékek és ajánlások tájékoztatás jellegüek, nem tekinthetők kontkrét ajánlatoknak.

A termékek és szolgáltatások megrendelése minden esetben a forgalmazón keresztűl lehetséges!

A feltételek a BFCS rendszerén keresztűl elérhetők! 


fizetési módok