Általános Szerződési Feltételek

1.Fogalmak meghatározása

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Szolgáltató, Értékesítő és ügyfél jogait és kötelezettségeit magába foglaló szabályzat. Ügyfél: a weboldalon regisztrált és az oldalon szereplő szolgáltatást, igénybe vevő magánszemély vagy cég. Szolgáltató: A weblapot üzemeltető Kovács László

Értékesítés Forgalmazás:

BFCS Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bartell Fund Credit System kiegészítő valuta tulajdonosa, forgalmazója

Ezen elvek alapján biztosítja együttműködési és Forgalmazói szerződések alapján, a megbízások szerint!

Együtt müködő partnerek:

Forgalmazás és értékesítés, jogi segítség:

Clearing Consulting Trade Kft.

CLEARING TEAM SYSTEM Kft., https:cfc-market/

Üdülési-jog Károsultak Érdekvédelmi Szövetsége, https://ukesz.hu/kapcsolat/

BFC System Management Kft.(credit szolgáltató)

KERESKEDELMI MEGBÍZÓT-FORGALMAZÓ:

BTS. Managemen Kft.

1135 Budapest, Lehel út 61.

Cégjegyzékszám: 01-09-193101

Adószáma:            24986555-2-41

Csib-Zóna Trade Kft.

1085 Budapest, József kürút 69. fszt.1.

Cégjegyzékszám: 01-09-349621

Adószáma:            27104406-2-42

Bartell Fund Credit System Értékesítője 2015 évtől:

Szolgáltatás köre: FUND CREDIT/BFCS (Kiegészitő valuta) biztosítása, a felajánlott BARTER termékek (üdülési jogok) megvásárlása.

Ügyfél kijelenti, hogy az általa eladott üdülési joggal nem kíván élni és azt eladja adásvételi szerződéssel vevőnek-SZOLGÁLTATÓNAK a BFCS adásvételi szerződésben rögzített feltételek szerint. Ezzel egyidejűleg a szerződésben rögzített Szolgáltatói feltételek alapján, a minősítést és a hatályba lépést követően biztosítson hozzáférést - a FUND CREDIT egységek szerint - az adatbázisában szereplő és elérhető szolgáltatások és kereskedelmi termékek megvásárlására.

A Szolgáltató adatbázisában szereplő és a partneri szerződések (Licence szerződések) és forgalmazói termékek állnak rendelkezésre a BFCS zárt rendszerében.

A honlapon (www.bfcs.hu)  felkínál szolgáltatások és termékek vásárolhatóak meg a FUND CREDIT felhasználásával.

Ügyfél kérésére átadott szolgáltatói és kereskedelmi partner listában szereplő és a felajánlott árú alapból tudja kiválasztani a számára meg vásárolható termékeket. A kialkudott anyagi feltételek minden esetben külön megállapodást igényelnek, a honlapon található értékek tájékoztatás jellegűek.

2. Értékesítői Forgalmazói adatok

Bartell Fund Credit System Értékesítője:

FORGALMAZÓKÉNT:

Cégnév   :               BFCS Kereskedőház Kft.

Telephely Iroda:     1135 Budapest Lehel út 61.

Székhely :                 4533 Sényő, Kossuth Lajos utca 102.

Cégjegyzékszám:   15-09-084658

Adószám :               26133447-2-15

Bankszámla szám: 11600006-00000000-85113590 (Erste Bank)

web:                        https://bfcs.hu/index.php

e-mailcím:              bartell.fund.credit@gmail.com, info@bfcs.hu

Képviseli:                Csobán Katalin Ügyvezető Tulajdonos

telefon szám:         +3630 662 6824

Kapcsolat tartó:     Kovács László Tulajdonos

telefon szám:          +36 20-312-3122, +36 30-788-8979  

3. Regisztráció (minősítés)

A weblapon történő böngészéshez regisztráció (minősítés) szükséges, melynek célja a zárt rendszerben való teljes tájékoztatás és bekerülése az adatbázisba, a szolgáltatások igénybevételéhez. A regisztrációban rögzített adatokat kizárólag szerződőt ügyfelek érhetik el. A szolgáltatók által felajánlott termékek az adatbázisa kerülve, konkrét meghatározással és elérhetőséggel kerülnek a BFCS szerződésben felhasználható FUND CREDITEK használatával, jóváírásával.

4.Adatkezelés

A weboldal használata során szolgáltató a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, ha ügyfél a szolgáltatók által felkínált termékek megrendelésével erre írásban meghatalmazást ad. A szolgáltatás teljesítéséről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint történik.
Szolgáltató lehetővé teszi ügyfél számára, hogy a köztük fennálló kommunikációt visszautasítsa a Fund Creditek lenullázásával.(hírlevél leiratkozás) alábbi címeken:
e-mailküldése: 
info@bfcs.hu 
levél küldése: 1135 Budapest Lehel út 61.

5. Szolgáltatók és Ügyfél jogai és kötelezettségei

Ügyfél kijelenti, hogy a BFCS Adásvétel szerződésben azonosítható és rögzített üdülési jogával nem kíván élni,  eladja Értékesítőnek/ VEVŐ -nek.

Ügyfél kötelezettséget vállal arra és kifejezetten elfogadja - a minősítés feltételeit – és érték arányosnak tekinti a BFCS szerződésében rögzítetteket. Ügyfél felelőssége tudatában kijelenti, hogy a felajánlott üdülési hetét a BFCS szerződésében rögzített és megjelölt adatokért szavatosságot vállal. Ügyfél kijelenti, hogy az eladott üdülési jog a fenntartási díjat /üzemeltetési költséget hiánytalanul befizette, tartozása ezen a címen nem áll fenn. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a fenntartási díj /üzemeltetési költség megfizetésére vonatkozóan információt kérjen az adott üdülő üzemeltetőjétől.

Szolgáltatót vállalja, hogy Ügyfél által  felajánlott üdülési hét értékében a BFCS rendszerébe, adatbázisában kerülő termékeket, megfelelő feltételek próbálja meg biztosítani a weboldalon található árakon, a mindenkori szállítói-partneri szerződések szerint.. A kereskedelmi forgalomban szereplő áruk és termékek általános garanciáit, minden esetben a partneri és szállítói szerződések szerint a kiszolgáló cég tartozik felelősséggel és garanciákkal az ügyfél (megrendelő) felé. Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

6. Fizetési feltételek, díjak:

A Bartell Fund Credit System (BFCS számla) nyitása  a minősítést követően a szerződésben rögzített feltételek alapján kerül meghatározásra.

A Felhasználók kizárólag a Bartell Fund Credit System által szerződött forgalmazók nyilvántartásába került könyvelésén átfuttatott és nyílván tartott összegek után fizetnek forgalmi díjat a szerződésben meghatározott feltételek alapján és az alábbiak szerint:

A Tulajdonos és Forgalmazó által meghatározott elfogadóhelyek számlájára beérkező kiegészítő valuta – továbbiakban BFCS - után a szerződésben rögzített konvertálási és rendszer használati díj összegét magyar forintban kell fizetni.

Amennyiben az adott évben semmilyen mozgás nem történik a BFCS számláján, abban az esetben a számlán az év utolsó napján rendelkezésre álló összeg után az újra aktiválási díjat kell megfizetni, ami szintén a szerződésben rögzítve van. Az 5. év leteltével, a további 5 év hosszabbítás újabb minősítését, a credit felhasználásának érdekében és arányában teszi meg a tulajdonos.

A BFCS egységek aktiválásával az elektronikus számlájáról történő utalás, illetve kifizetés történik - kimenőutalás – mely után a szerződésben feltüntetésre került forgalmi jutalék összeget, a szerződésben rögzítettek alapján magyar forintban számla ellenében kell megfizetni.

A BFCS felhasználók részére az aktuális tranzakciót, illetve a hozzá tartozó forgalmi díjról szóló díjbekérőt elektronikus úton megküldik a vásárlási visszaigazolással együtt. A felhasználók a kiállítástól számított 8 napos fizetési határidő figyelembe vételével kötelesek a díjbekérőn szereplő teljes összeget átutalással a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra teljesíteni

Amennyiben a felhasználók vitatják az aktuális díjbekérőn szereplő összeget, kötelesek az egyeztetés lebonyolítását 3 munkanapon belül, illetve a számlával kapcsolatos kifogásait és a reklamációit 8 napon belül köteles írásban jelezni.

Az összeg beérkezését követő 15. napon (amennyiben az a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, akkor az utána következő legközelebbi munkanapon) elektronikus úton megküldi az eredeti számlát a Felhasználók részére.

Amennyiben a felhasználók folyószámlája tárgyhónap utolsó napjáig tartozást mutat, a szolgáltató jogosult a Bartell Fund Credit System felfüggesztésére, valamint a felhasználó oldalhoz történő hozzáférésének korlátozására.

Késedelmes fizetés esetén évi 20% késedelmi kamatot számít fel a Bartell Fund Credit System, illetve szüneteltetheti az oldal hozzáférését mindaddig, amíg a tartozás fenn áll.

TÁJÉKOZTATÓ: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÜDÜLÉSI PROGRAMHOZ:

Amely létrejött egyrészről

Név:                              

Születési név:                

Lakcím:                         

Anyja neve:                 

Születési hely és idő:   

Személyi ig. szám:        

Adóazonosító jel:         

Email cím:

Mint eladó                   

Az adásvételi szerződés megállapodás alapján a szerződésben meghatározott és közösen elfogadott értékben!

Másrészről a BFCS Kereskedőház Kft. továbbiakban, mint a vevő

Az ADÁS-VÉTELI megállapodása alapján, mint üdülési program, át adtam a mai napon, a az szerződésben átbeszélt és meghatározott feltételek alapján, az üdülési hétre vonatkozó okiratokat.(fénymásolatban)

A szerződés véglegesítése napján (15 napon belül) rendelkezem a fizetési feltételekről és aláírásommal igazolom,továbbá kijelentem, hogy az adás-vételei szerződés átadásra kerül a feltüntetett időpontban és feltételek szerint,

Jelen szerződés tárgyát képezi a: …………………….  Hotel, szerződés szám:………….ami, természetben az üdülő ingatlan Címe: …………………………………(Hotel címe), apartman  szám:………………, minden – páros - páratlan év ………-tól, ……..-ik, naptári hetében,……... fő részére szóló, kizárólagos használati joga.

 (a fent tartási költség, ………………. forint / üdülési hét)

Értékesítési ár a közösen megállapított: ……………………...- forint (Euro) értékben, azaz ……………………………….. forint (Euro) értékben. A fenti vételár megfizetése ellenében adja el a vevőnek, aki azt a fenti vételárért megvásárolja.

Eladó egyben nyilatkozik arról, hogy belép a vevő általműködtetett elektronikus kereskedelmi rendszerbe, mely ún. FUND CREDIT egységeket alkalmaz. A tényleges szerződés meghatározása és közös nyilatkozat alapján, a vételárat teljes egészében FUND CREDIT egységben kéri számláján jóváírni

Eladó a Vevőnek a teljes eredeti dokumentumokat átadja, valamint Eladó a Vevő javára – a vételár teljes kifizetésével egy időben - minden az üdülési joggal kapcsolatos jogáról/igényéről lemond. 

A vevő vállalja, hogy az értékesítéshez szükséges minden dokumentációt elkészít, az adásvételi szerződés alapján. Továbbá nyilatkozik és vállalja, hogy mindent megtesz a mielőbbi átírás érdekében.

Felek, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a P.K.K.B., illetékességét kötik ki.

A Kft. megnevezett megbízottja kijelenti, hogy a tájékoztatás teljes kőrű volt, és az adásvételi szerződéshez minden információt megadott.

Egyidejűleg a szerződésben meghatározott kifizetés feltételei teljesülnek és az adásvétel értékéről a megállapodást elfogadják a felek.

A BFCS megrendelő, a rögzített feltételek alapján az elektronikus fizető egységet elfogadja és tudomásul veszi azt mint eladó.

 Tisztelettel:

BTS. Managemen Kft.(forgalmazó)

BFCS Keresksdőház Kft. – mint Vevő

A tájékoztató nem teljes körű, a változás jogát a BFCS Kereskedőház kft. fenntartja!

Kérem keressenek a megadott elérhetőségeken.

 

2015 Kovács László weboldal tulajdonosa


fizetési módok