Tisztelt leendőbeli Ügyfelünk!

KERESKEDELMI CREDIT SZOLGÁLATÓ:

Cégnév   :                BFCS Kereskedőház Kft.

iroda :                      1135 Budapest Lehel út 61. (tel: +361 288-8534)

Bankszámla szám:  11714051-21451896-00000000  (OTP)

web:                        http://bfcs.hu/index.php

e-mailcím:              bartell.fund.credit@gmail.com, info@bfcs.hu

Képviseli:                 Csobán Katalin Ügyvezető, Tulajdonos

telefon szám:          +36 70 614 9611

Kapcsolat tartó:      Kovács László  Kereskedelmi referens, Tulajdonos

telefon szám:          +36 20 312 3122, +36 30 788 8979  

Bartell Fund Credit System kiegészítő valuta tulajdonosa, forgalmazója

Jelenleg az üdülési jog szolgáltatók, akik a szerződési feltételeket nem tartják be!

Megbízottjaik felhatalmazása és jogilag mögéjük bújva, félre tájékoztatják ügyfeleiket és zsarolással és valótlan ígérgetések sokaságával és a szerződési feltételek nem betartásával, félrevezetve saját és volt ügyfeleikkel fizetnek, további összegeket jogtalanul és törvénytelenül!

Mit ajánl a Bartell Fund Credit System és az együttműködési szerződések alapján, a Forgalmazókon keresztül?

   -   Mi valóban megvásároljuk üdülési jogukat!

BFCS Általános Vásárlási Feltételek 

A jelen honlapot a BFCS Kereskedőház Kft., mint forgalmazó és szolgáltató, a szerződött partnerei megbízottja és képviselője, a szerződött partnerei tulajdonát képező termék, illetve a szerződött partnerek által nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban együtt: “Szolgáltatás” vagy “Ajánlat”) értékesítése és népszerűsítése érdekében működteti, a www.bfcs.hu weboldalt.

 1. Az Általános Vásárlási Feltételek célja:

Az Általános Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: “ÁVF” ) célja, hogy meghatározza a BFCS Kereskedőház Kft., mint a www.bfcs.hu  weboldal alatt elérhető - a tulajdonos és üzemeltetője – egyben mint szerződött partnerei megbízottja és meghatalmazottja (továbbiakban: “Szolgáltató” ), a Szerződött partner és a Szolgáltatás Felhasználója (továbbiakban: “Felhasználók” ) közötti jogviszonyt, illetőleg annak tartalmáról egyúttal jelen ÁVF útján tájékoztassa a Felhasználókat.

A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a honlapon megjelenő Ajánlatok vonatkozásában a Szolgáltató szerződött partnerei szerződést kötöttek illetve licence szerződés keretén belül, ezáltal megbízták Szolgáltatót arra, hogy nevükben a jelen ÁVF alapján a Szolgáltatások értékesítésének elősegítése érdekében, ajánlataikat hirdetéseiket megjelenítse, így a jelen ÁVF-ben foglalt, szerződött partnerekre vonatkozó ajánlatokat, rendelkezéseket - a Szolgáltató - mint az egyes szerződött partnerek meghatalmazottja teszi közzé. Mindezek alapján a jelen ÁVF alapján és tartalma szerinti kereskedelmi szerződés, a szerződött partner (a továbbiakban, mint “Szerződött partner” vagy “Vállalkozás”) és a Felhasználó között jön létre. (Vállalkozás és Felhasználó a továbbiakban együtt: “Felek” ) a megrendelés szerint a Felhasználó elismeri, hogy az ÁVF–ben írtakat megismerte, áttanulmányozta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az ÁVFcélja továbbá, hogy meghatározza, és szabályozza az alapvető adatvédelmi kérdéseket, melyek a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan felmerülnek. A Felhasználó kötelessége és felelőssége, hogy az oldal használata, a Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az ÁVF-et, mert ennek elmaradása nem jelenti azt, hogy az ÁVF-ben foglaltak ne lennének irányadóak a felek jogviszonyára. A megrendelések hatékony és problémamentes lebonyolítása érdekében, a BFCS ügyfelek minden esetben az info@bfcs.hu üzemeltetőjén keresztül intézik megrendeléseiket. Az ÁVF ezen felül tájékoztatást nyújt a honlap működéséről a honlap azon érdeklődő látogatói számára is, akik nem válnak Felhasználóvá.

 1. Az ÁVF hatálya:

Az ÁVF kiterjed valamennyi a honlap által nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Szolgáltató az ÁVF változtatásának jogát fenntartja, az ÁVF legfrissebb változata a nyitólapon elhelyezett „Szerződési tájékoztató /ÁSZF” linkre kattintva érhető el. A Felek megállapodnak, hogy az ÁVF változásairól a Szolgáltató külön értesítést nem küld, és nem tesz közzé, az ÁVF aktuális állapotát a Felhasználónak kell figyelemmel kísérnie. Az adott megrendelésre a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁVF rendelkezései vonatkoznak.

 1. A honlapon használt alap fogalmak:

Vásárlás: a Szolgáltatás igénybevétele a Megveszem gombra kattintva. Regisztráció: felhasználói fiók létesítése, az egyszerűbb vásárlási folyamat céljából Szerződött partner vagy Vállalkozás: a honlap által közzétett akciós ajánlatok biztosítója, tulajdonosa. Az egyes Vállalkozások neve, székhelye, üzleti tevékenységének helye, panaszkezelési címe, a BFCS üzleti titokként kezeli. Ezzel kapcsolatos információ kérés az elérhető e-mail cím és a vásárlói kód megadásával lehetséges. Az egyes Vállalkozás által biztosított termékek vagy szolgáltatás az ajánlatoknál feltüntetett linkről érhetők el.

Honlap: www.bfcs.hu

Akciós BFCS ár: A termék vagy szolgáltatás bruttó végfelhasználói ára.

Eredeti ár: Az ajánlat megjelenésekor az ajánlat tárgyának lista/tarifaára.

Vásárlások száma: Az adott ajánlatból aktuálisan értékesített mennyiség.

További kedvezmény: Az a vásárlószám, amely felett már érvényes a közösségi kedvezmény. Ezen limit alatt is ugyanúgy rendelhetők meg a termékek, de azok akkor válnak automatikusan vásárlássá, ha a közösségi kedvezmény, aktiválásra kerül.

4. A Szolgáltatás igénybevétele:

A honlap szerkezete szerint regisztráció nélkül is szabadon megtekinthetőek az aktuális ajánlatok. Viszont a tényleges megrendeléseket és megvásárolható közzétett ajánlatokat, kizárólag regisztrált és vásárlói kóddal rendelkező felhasználó által megadott felhasználónév és rendszer által generált - Felhasználó által megváltoztatható - jelszó. melyet a Szolgáltató bizalmas információként kezel. Az ÁVF alapján létrejött szerződés teljesítésében résztvevőkön kívül harmadik személynek nem ad át - titokban maradása a Felhasználó kizárólagos kötelessége, és felelőssége. A személyes adatok megadása a sikeres regisztrációhoz szükséges.

A regisztrációhoz/vásárláshoz megadott személyes adatoknak a személyazonosító okmányban/cégkivonatban írtakkal egyezőnek kell lenniük, mely a Felhasználó kizárólagos felelőssége, csakúgy, mint a megadott adatok helyességének ellenőrzése. Az adott megrendeléshez elküldött adatai az elküldést megelőzően javíthatóak, az elküldést követően azonban arra már nincs lehetőség. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott hibás adatokból eredő téves, vagy hibás teljesítésért. Az azonosítás: e-mail cím és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a Vásárlás során. A sikeres regisztráció a Vásárlás valamennyi jogszabályi és egyéb feltételeinek elfogadását is jelenti. A sikeres regisztrációról a Felhasználó elektronikus visszaigazolást kap. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni, és a Szolgáltatást igénybe venni. A Felhasználó jogosult eldönteni, hogy a Vásárlása során regisztrál-e. A regisztráció lehetőségét minden Vásárlás alkalmával felajánlja a rendszer. A belépéshez szükséges felhasználónév a Felhasználó e-mail címe, jelszava pedig egy automatikusan generált jelszó. (melyet szabadon megválaszthat vagy módosíthat a zárt rendszeren belül a Felhasználó)

A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételekkel teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

 •           a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató és a Vállalkozás jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁVF betartása mellett használható;
 •           tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Honlap rendeltetésszerű működtetését;
 •           tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Honlap rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

5. A rendelés menete:

5.1. Az ajánlat kiválasztása:

Az Ajánlat kiválasztása az Ajánlat adatlapon elhelyezett MEGVESZEM gombra kattintással történik meg. A FIZETÉS gombra kattintva a Felhasználó automatikusan a megrendelői adatlapra jut és a felkínált linkek elfogadásával véglegesíti a megrendelését.

Az ajánlat adatlapon lehet nyomon követni a mindenkori Ajánlat (ok) lényeges tulajdonságait, így különösen az Ajánlatért fizetendő Akciós árat és Eredeti árat, illetve az aktuális mennyiséget.

Ha az aktuális készlet "nem elérhető” vagy "elfogyott", akkor nincs lehetőség a Vásárlásra.

A Szolgáltató minden esetben a Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott mennyiséget hirdeti, így nem vállalja, hogy az akció teljes időtartama alatt az Ajánlat elérhető, és megrendelhető.

5.2. A Megrendelés:

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a honlapon található Szolgáltatás megrendelése minden egyes megrendelés esetén fizetési kötelezettséget keletkeztet a Felhasználó oldalán. A Felhasználó a Szolgáltatásért ellenszolgáltatást (vételárat, szolgáltatási díjat), továbbá postaköltséget, fuvardíjat köteles fizetni. A Felhasználó megrendelését a megrendelői adatlap kitöltésével teheti meg. A sikeres megrendeléshez a személyes adatain túl meg kell adnia a megrendelni kívánt mennyiséget, extrákat választhat a szolgáltatáshoz (amennyiben elérhető) és meg kell adnia a szállítási címet.  Az esetleges adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően lehet ellenőrizni, és javítani a megfelelő mezők egyszerű módosításával. A rendszer automatikusan rákérdez az adatok helyességére, és ismételt ellenőrzést tesz lehetővé. Az adatbeviteli hibák szükség szerinti javítását követően a Felhasználó.

Elfogadom és betartom a felhasználási feltételeket, gombra kattintva teheti véglegessé rendelését.

A Szállítási szerződés, a végleges rendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezésével köttetik meg.

A helyhez kötött szolgáltatások (pl. szállás utalvány) ára az utazás költségét nem tartalmazza, kivéve, ha az akció leírásában ez külön fel van tüntetve. Megrendeléséhez kapcsolódóan – a Szolgáltatás tárgyától függően - további fizetési mód igénybevételére van lehetőség. Ez lehet készpénzzel történő és bankkártyás vagy banki átutalással illetve üdülési csekkel vagy Széchenyi Kártyával történő fizetés.

Az Ajánlat, és a Vállalkozás igénye alapján a fizetési módok köre szűkülhet, mely tényt a jelen ÁVF elfogadásával Felhasználó elfogad. Sikeres megrendelés esetén 48 órán belül e-mailben értesítjük a Felhasználót a regisztrált, illetve megadott e-mail címen. Az utazási szállás utalványok (voucherek) kiszállítására a sikeres megrendeléstől számított 72 órán belül kerül sor. Felhasználó vállalja, hogy az általa megrendelt/megvásárolt terméket, szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik a Szolgáltató által meghatározott és kiválasztott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése az ő hibájából hiúsul meg, megtéríti az ebből eredő többletköltségeket a Vállalkozás részére.

A termék kiszállítása mindig a Szolgáltató által meghatározott és feltüntetett határidőn belül történik a Vállalkozáson keresztül. Ritka esetekben, a Vállalkozáson kívül álló okok miatt a szállítási idő megnőhet maximum 60 napra. Ilyen esetben a Felhasználó türelmét kérjük, melyet a Felhasználó jelen ÁVF elfogadásával megad. 60 napon túli késedelem esetén, a Felhasználó jelzését követően haladéktalanul visszautaljuk a termék vételárát a Vásárló által megadott számlaszámra.

A Vállalkozás a szolgáltatás nyújtását alapesetben a 6. pontban rögzített felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltét követően, a BFCS Szolgáltató weboldalán pontosan megjelölt „kapcsolat” linken jelezheti és ezen jelzett időpontban kezdi meg. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozás egyes – nem konkrét határidőhöz kötött - szolgáltatások nyújtását a Felhasználó kérésére a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltét megelőzően is megkezdheti. A Felhasználó az arra vonatkozó kérését, hogy a Vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a Vállalkozóval bizonyítható módon kifejezetten közölni.

6. Elállás a megrendeléstől:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a fogyasztó – Felhasználót, internetes megrendelés esetén. Ez alapján a Felhasználó az ÁVF alapján létrejött szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja.

A Felhasználó elállási-, illetve felmondási jogát

a) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján; vagy

b) az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A Felhasználó az elállási - vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a/1) az átvett, illetve át nem vett terméknek,

a/2) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a/3) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a/4) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

A fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított, tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi.

Ha a Felhasználó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – amennyiben a terméket postán nem lehet visszaküldeni, úgy a Szolgáltatásnál megjelölt fuvarozási költséget - Ön viseli.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Felhasználó köteles megtéríteni a Vállalkozás számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget, melyet a Szolgáltatás adatlapján megjelölt Akciós ár teljes összege alapján kell kiszámítani. Hasonlóképpen visszatéríti a Vállalkozás a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A Felek megállapodnak, illetve a Felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Vállalkozás a Felhasználónak valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól, ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, banki átutalással téríti vissza a Felhasználó által megadott számlaszámra. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a Felhasználó számára visszafizetendő összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte.

A Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot

a.) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b.) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitvaálló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c.) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d.) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e.) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f.) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g.) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h.) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i.) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j.) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k.) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l.) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m.) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát.

Fogyasztó az elállási jogát a szállítás megrendelésének a napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetében az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

7. Felelősség, Szavatosság, Jótállás:

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 •           a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 •           az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 •           az információtovábbítási késedelemből adódó,
 •           vírusok okozta,
 •           szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 •           vonal, vagy rendszerhibából adódó,
 •           a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

A Szolgáltató elérhetővé teszi az adott termékre vonatkozó rendelkezésére álló valamennyi információt, az adott termék forgalmazójával együtt. A termékek bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék forgalmazója vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy Szerződött partnerei között csak megbízható partnerek szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

8. Kellékszavatosság:

Milyen esetekben élhet Ön a kellékszavatosság jogával?

Ön a Szolgáltatásnál megjelölt Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő három hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön, a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10. Jótállás:

Amennyiben a Vállalkozás jogszabály alapján jótállásra köteles, úgy az alábbi rendelkezések is alkalmazandók:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatosság jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján az egyes Szolgáltatásnál megjelölt Vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év, mely határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy hibás teljesítésből eredő igényét, továbbá egyéb Szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, illetve panaszait Vállalkozás felé közvetlenül jogosult és köteles írásban (postán vagy e-mailen) vagy személyesen (Vállalkozás ügyfélszolgálatán) jelezni a Vállalkozás egyes Szolgáltatásnál megadott elérhetőségen. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a hozzá esetlegesen beérkező panaszokat és bejelentéseket, kizárólag továbbítja az adott termék, illetve szolgáltatás gyártójának, illetve forgalmazójának. Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltató részére beküldött panasz nem helyettesíti a Vállalkozással szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, így az elévülésre vezethet.

11. Egyéb rendelkezések:

Az ÁVF elfogadásával, a leadott megrendelés megérkezésével a Vállalkozás és a Felhasználó között létrejön a szerződés a Szolgáltatás értékesítésére (a továbbiakban, mint “Szerződés” ) a Felek megállapodnak, hogy a Szerződés a BFCS szolgáltatói szerződésben meghatározott feltételekkel, határozott időtartamra, a Szerződés teljesítéséig terjedő időtartamra jön létre.

Termékértékesítés esetén a Szerződés a termék átadásával, több termék esetén az utolsó termék átadásával, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab átadásával, szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás befejezésével szűnik meg.

Az alapszerződés 5+5 éves intervallumra szól, melyet közös elhatározással írásban módosíthatnak a Felek.

A Vállalkozás és a Felhasználó között alapján létrejött Szerződés megszűnik:

 •           a szerződésben vállaltak teljesítéssel;
 •           az 5+5 év lejártát követően, illetve a felmondási jog Felhasználó általi gyakorlása esetén;
 •           a Felhasználó egyoldalú nyilatkozata, illetve halálával;
 •           a Szolgáltatás megszűnésével;

Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a fogyasztó Felhasználó és a Vállalkozás közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek békés, bírósági eljáráson kívüli rendezésére a fogyasztó Felhasználó lakóhelye szerint illetés megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is igénybe veheti. Szolgáltatónak a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van.

Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület neve:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A 2001. évi CVIII. törvény 5. § alapján a Szolgáltató és Vállalkozás az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználót.

Az ÁVF a www.bfcs.hu honlapon kerül közzétételre.

A Szerződés, írásba foglalt Szerződésnek minősül, a Szerződést a Szolgáltató, a Vállalkozás iktatja, a megrendelő Felhasználó részéről nem köteles az iktatás.

A szerződéskötés nyelve a magyar.                  

A Vállalkozás nem tartozik magatartási kódex hatálya alá.

ODR Link:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az: info@bfcs.hu

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

12. Adatvédelem:

A Vállalkozás és a Szolgáltató a jelen webáruház használatához kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást nyújtja.

12.1         AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

12.2.   Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása az alábbiak maradéktalan teljesülése érdekében:

- a Vállalkozás és az Felhasználó közötti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése;

- az Felhasználó véleményének megkérdezése a termékekről és szolgáltatásokról;

- tájékoztatás az oldal használatával és lehetőségeivel kapcsolatban;

- a működési hibák hatékony elhárítása.

12.3.     A Vállalkozás és a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat elsődlegesen a Felhasználó és a Vállalkozás között létrejött szerződések teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés tartama a létrejött szerződések teljesítése. A Felhasználó által megadott személyes adatokat a Vállalkozás és a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag az Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. A jelen ÁVF elfogadása egyúttal a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély megadásának, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, amelyet a Felhasználó írásban bármikor megtehet. A Szolgáltató jogosult valamennyi Felhasználó részére (a megadott személyes adatok felhasználásával) információkat küldeni a weboldal működésével, annak változásával kapcsolatban.

12.4.       SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, MEGADÁSA, MEGTEKINTÉSE, MÓDOSÍTÁSA

12.5.    A Vállalkozás és a Szolgáltató tájékoztatja a webáruház Felhasználóit, hogy személyes adataikat a Vállalkozás és a Szolgáltató, mint adatkezelő bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

12.6.     A Felhasználó személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, hozzájáruláson alapuló, a Vállalkozás és a Szolgáltató a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.

12.7.   A Felhasználó a Szolgáltató weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások (például: rendelés), amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok regisztráció keretében történő megadása, kezelése. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben csillaggal jelöltek.

12.8.     A Felhasználó a regisztráció során megadott és ennek alapján az üzemeltető által tárolt személyes adatait bármikor, korlátozás nélkül megtekintheti.

12.9.     A Vállalkozás és a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó módosítsa a regisztráció során megadott személyes adatait azok megváltozása esetén. Mindezt megteheti az info@xentury.hu e-mail címen.

12.10.       SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra is, hogy a Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatainak törlését kérje a info@bfxs.hu e-mail címen. A törlésre irányuló kérelmet a Szolgáltató – további akadály fennállása hiányában – teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül. A Vállalkozás és a Szolgáltató tájékoztatja Felhasználóit, hogy valamennyi személyes adatot, melynek felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását, törlésre irányuló kérelmét követően is kezelheti. A Vállalkozás felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi. A Felhasználók adatait abban az esetben, ha öt év-ig nem lépbe a webáruház felületére és egyben nem teljesíti a szerződés feltételeit, a Szolgáltató automatikusan törli azadatokat és a rendelkezésére álló információkat is megsemmisíti. A Vállalkozás ezen felül törlésre irányuló kérelem ellenére is megőrzi aktív formában azokat a személyes adatokat is, melyek a webshop igénybe vételéhez kapcsolódó követelés behajtásához szükséges.

12.11.         A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE

12.12.      A Vállalkozás és a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait minden esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és hozzájárulásnak megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek

- jelen nyilatkozatban foglalt kivétellel - nem adja ki.

 12.13.     A BFCS Kereskedőház Kft. (Kovács László tulajdonos) az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A BFCS Kereskedőház Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A BFCS Kereskedőház Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A BFCS Kereskedőház Kft. az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A BFCS Kereskedőház Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.

 

A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Cégnév: BFCS Kereskedőház Kft.

Tulajdonos. Kovács László

Emailcím: info@bfcs.hu

Telefonszám: +36 20 312 3122

Székhely: 4533 Sényő, Kossuth Lajos utca 102.

iroda: 1135 Budapest Lehel út 61.

Adószám: 26133447-2-15

A honlap tárhelyét biztosítja: VipIT Group Kft.

Székhely: 2600 Vác, Balassagyarmati út 25.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a kötelező adatkezelések kivételével törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére Kovács László, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.

Helyesbítés joga:

Kovács László, a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés:

Kovács László, zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Kovács László, megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Törléshez való jog:

Kovács László, a személyes adatok törlésre kerűl, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:

Kovács László a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Kovács László a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Kovács László az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

  

Kártérítés és sérelemdíj:

A BFCS Kereskedőház Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (új Ptk. 2:52. §) követelhet.

Az érintett személlyel szemben az adatkezelő (Kovács László) felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasz az adatvédelmi auditornál:

Amennyiben Kovács László, adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: info@bfcs.hu

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +361 391 1410

Fax: +361 391 1410

Email:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

- jelen általános vásárlási feltételek a felhasználó részéről automatikus elfogadásra kerülnek, amennyiben 15 napon belül ellenvetéssel nem él és a hírlevélben megjelenő információkra nem reagál és az adatai törlését, illetve a jelenlegi jogviszony megszüntetését nem kezdeményezi.

2018.05.01.

BFCS Kereskedőház Kft.

            Általános Vásárlási Feltételek

Szeretne véglegesen megszabadulni üdülési jogától? Nem szeretne több fenntartási költséget fizetni?

Tapasztalataink és ügyfeleink visszajelzései arra utalnak, hogy sajnos a legtöbb közvetítő állttal ajánlott lehetőség ígérgetés maradt! Azt ígérveGARANTÁLTAN végleges megoldást tudnak felajánlani üdülési joguk eladására.  Továbbá szállodák reklámfogása értékesítőiken keresztül - vegyen még egy ÜDÜLÉSI JOGOT, így könnyebb lesz majd eladni!

Mi az IGAZSÁG!??!

Az igazság az, hogy üdülési jogot ma lehetetlenség készpénzért eladni - szinte lehetetlen - vagy értéken alul válik meg az értékétől.

Jelenleg az ígérgetésekért fizetnek sokan!

Mit ajánl a Bartell Fund Credit System az együttműködési szerződés alapján, a Forgalmazókon keresztül?

   -   Valóban megvásároljuk üdülési jogát!

  -   A visszajelzések szerint legtöbb tulajdonos nem is tudja kihasználni hetét.

  -    Hogyan lehetséges, hogy végleg megszabaduljanak a fizetési kötelezettségtől?                                              

Garantáltan adás-vételi szerződés keretében az Ön nevéről lekerül ez a TEHER, így a fenntartás éves költsége.

Mit kap cserébe?

Egy vagyonalapú nyilvántartott ingatlan befektetést, melynek elszámolási alapja a FUND CREDIT.

Vásárlási értéke MEGEGYEZIK üdülési joga vásárláskor nyilvántartott arányával, melyet a befektetési alapban, mint kiegészítő valuta tartunk nyilván és a kereskedő házunkon belüli használatára jogosítja.

Keretének levásárlása 5+5 éves határidőhöz van kötve! Amennyiben a teljes kínálatunkból nem találja meg az önnek valót  jelzi felénk igényeit, és ha nem is egy héten belül, de beszerezzük a termékeket.

Így válik halott üdülési joga ÉRTÉKKÉ!

Mi sem tudjuk eladni az üdülési jogokat.

Senki sem szeretné még a fenntartási költséget sem átvállalni sok-sok évre.

A SZOLGÁLTATÓK SEM AKARJÁK VISSZA VÁSÁROLNI AZ ÜDÜLÉSI JOGOKAT!

Nem élnek elővásárlási jogaikkal és törvénytelenül kényszerítik a szerződéses partnereiket!

Persze mi sem tudjuk megvenni azonnali kéz pénzért!

Amit mi felvásárlunk, becseréljük a honlapunkon található termékekre (kocsik, bútorok, ékszer, ruházat, szolgáltatások, stb.), cserébe felajánlunk üdülési joguk tényleges vagyoni értékén, akár több millió forintos értékben BFCS-t.

Az Önök által már válóban kifizetett készpénz értékében.

A megvásárlás feltételei részünkről:

-  Minimum 1 millió forintér nyílvántartott Üdülési jog

-  Rendezett fenntartás és nyílvántartás, az adott évre

Információkért keressen, vagy hívjanak a megadott elérhetőségeken

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.Fogalmak meghatározása

ÁSZF:

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Szolgáltató, Értékesítő és ügyfél jogait és kötelezettségeit magába foglaló szabályzat.
Ügyfél: a weboldalon regisztrált és az oldalon szereplő szolgáltatást, igénybe vevő magánszemély vagy cég.
Szolgáltató: A weblapot üzemeltető Kovács László

Értékesítés Forgalmazás: BFCS Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság

                                           BTS Managemen Kft.

                                          Clearing Holding Zrt.

                                          ÜDÜLÉSI-JOG KÁRODULTAK ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE

Szolgáltatás köre: FUND CREDIT/CWC Unit (Kiegészitő valuta) biztosítása, a felajánlott BARTER termékek (üdülési jogok) megvásárlása.

Ügyfél kijelenti, hogy az általa eladott üdülési joggal nem kíván élni és azt eladja adásvételi szerződéssel vevőnek-SZOLGÁLTATÓNAK a BFCS adásvételi szerződésben rögzített feltételek szerint. Ezzel egyidejűleg a szerződésben rögzített Szolgáltatói feltételek alapján, a minősítést és a hatályba lépést követően biztosítson hozzáférést - a FUND CREDIT egységek szerint - az adatbázisában szereplő és elérhető szolgáltatások és kereskedelmi termékek megvásárlására.

A Szolgáltató adatbázisában szereplő és a partneri szerződések (Licence szerződések) és forgalmazói termékek állnak rendelkezésre a BFCS zárt rendszerében.

A honlapon (www.bfcs.hu)  felkínál szolgáltatások és termékek vásárolhatóak meg a FUND CREDIT felhasználásával.

Ügyfél kérésére átadott szolgáltatói és kereskedelmi partner listában szereplő és a felajánlott árú alapból tudja kiválasztani a számára meg vásárolható termékeket. A kialkudott anyagi feltételek minden esetben külön megállapodást igényelnek, a honlapon található értékek tájékoztatás jellegűek.

2. Értékesítői Forgalmazói adatok

Bartell Fund Credit System Értékesítője:

FORGALMAZÓKÉNT:

Cégnév   :               BFCS Kereskedőház Kft.

Telephely Iroda:     1135 Budapest Lehel út 61.

Székhely :                 4533 Sényő, Kossuth Lajos utca 102.

Cégjegyzékszám:   15-09-084658

Adószám :               26133447-2-15

Bankszámla szám: 11749039-20089687-00000000  (OTP)

web:                        http://bfcs.hu/index.php

e-mailcím:              bartell.fund.credit@gmail.com, info@bfcs.hu

Képviseli:                Csobán Katalin Ügyvezető Tulajdonos

telefon szám:         +3630 662 6824

Kapcsolat tartó:     Kovács László Tulajdonos

telefon szám:          +36 20-312-3122, +36 30-788-8979  

3. Regisztráció (minősítés)

A weblapon történő böngészéshez regisztráció (minősítés) szükséges, melynek célja a zárt rendszerben való teljes tájékoztatás és bekerülése az adatbázisba, a szolgáltatások igénybe vételéhez. A regisztrációban rögzített adatokat kizárólag szerződőt ügyfelek érhetik el. A szolgáltatók által felajánlott termékek az adatbázisa kerülve, konkrét meghatározással és elérhetőséggel kerülnek a BFCS szerződésben felhasználható FUND CREDITEK használatával, jóváírásával.

4.Adatkezelés

A weboldal használata során szolgáltató a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, ha ügyfél a szolgáltatók által felkínált termékek megrendelésével erre írásban meghatalmazást ad. A szolgáltatás teljesítéséről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint történik.
Szolgáltató lehetővé teszi ügyfél számára, hogy a köztük fennálló kommunikációt visszautasítsa a Fund Creditek lenullázásával.(hírlevél leiratkozás) alábbi címeken:
e-mailküldése: info@bfcs.hu 
levél küldése: 1135 Budapest Lehel út 61.

5. Szolgáltatók és Ügyfél jogai és kötelezettségei

Ügyfél kijelenti, hogy a BFCS Adásvétel szerződésben azonosítható és rögzített üdülési jogával nem kíván élni,  eladja Értékesítőnek/ VEVŐ -nek.

Ügyfél kötelezettséget vállal arra és kifejezetten elfogadja - a minősítés feltételeit – és érték arányosnak tekinti a BFCS szerződésében rögzítetteket. Ügyfél felelőssége tudatában kijelenti, hogy a felajánlott üdülési hetét a BFCS szerződésében rögzített és megjelölt adatokért szavatosságot vállal. Ügyfél kijelenti, hogy az eladott üdülési jog a fenntartási díjat /üzemeltetési költséget hiánytalanul befizette, tartozása ezen a címen nem áll fenn. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a fenntartási díj /üzemeltetési költség megfizetésére vonatkozóan információt kérjen az adott üdülő üzemeltetőjétől.

Szolgáltatót vállalja, hogy Ügyfél által  felajánlott üdülési hét értékében a BFCS rendszerébe, adatbázisában kerülő termékeket, megfelelő feltételek próbálja meg biztosítani a weboldalon található árakon, a mindenkori szállítói-partneri szerződések szerint.. A kereskedelmi forgalomban szereplő áruk és termékek általános garanciáit, minden esetben a partneri és szállítói szerződések szerint a kiszolgáló cég tartozik felelöséggel és garanciákkal az ügyfél (megrendelő) felé. Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

6. Fizetési feltételek, díjak:

A Bartell Fund Credit System (BFCS számla) nyitása  a minősítést követően a szerződésben rögzített feltételek alapján kerül meghatározásra.

A Felhasználók kizárólag a Bartell Fund Credit System által szerződött forgalmazók nyilvántartásába került könyvelésén átfuttatott és nyílván tartott összegek után fizetnek forgalmi díjat a szerződésben meghatározott feltételek alapján és az alábbiak szerint:

A Tulajdonos és Forgalmazó által meghatározott elfogadóhelyek számlájára beérkező kiegészítő valuta – továbbiakban BFCS - után a szerződésben rögzített konvertálási és rendszer használati díj összegét magyar forintban kell fizetni.

Amennyiben az adott évben semmilyen mozgás nem történik a BFCS számláján, abban az esetben a számlán az év utolsó napján rendelkezésre álló összeg után az újra aktiválási díjat kell megfizetni, ami szintén a szerződésben rögzítve van. Az 5. év leteltével, a további 5 év hosszabbítás újabb minősítését, a credit felhasználásának érdekében és arányában teszi meg a tulajdonos.

A BFCS egységek aktiválásával az elektronikus számlájáról történő utalás, illetve kifizetés történik - kimenőutalás – mely után a szerződésben feltüntetésre került forgalmi jutalék összeget, a szerződésben rögzítettek alapján magyar forintban számla ellenében kell megfizetni.

A BFCS felhasználók részére az aktuális tranzakciót, illetve a hozzá tartozó forgalmi díjról szóló díjbekérőt elektronikus úton megküldik a vásárlási visszaigazolással együtt. A felhasználók a kiállítástól számított 8 napos fizetési határidő figyelembe vételével kötelesek a díjbekérőn szereplő teljes összeget átutalással a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra teljesíteni

Amennyiben a felhasználók vitatják az aktuális díjbekérőn szereplő összeget, kötelesek az egyeztetés lebonyolítását 3 munkanapon belül, illetve a számlával kapcsolatos kifogásait és a reklamációit 8 napon belül köteles írásban jelezni.

Az összeg beérkezését követő 15. napon (amennyiben az a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, akkor az utána következő legközelebbi munkanapon) elektronikus úton megküldi az eredeti számlát a Felhasználók részére.

Amennyiben a felhasználók folyószámlája tárgyhónap utolsó napjáig tartozást mutat, a szolgáltató jogosult a Bartell Fund Credit System felfüggesztésére, valamint a felhasználó oldalhoz történő hozzáférésének korlátozására.

Késedelmes fizetés esetén évi 20% késedelmi kamatot számít fel a Bartell Fund Credit System, illetve szüneteltetheti az oldal hozzáférését mindaddig, amíg a tartozás fenn áll.

TÁJÉKOZTATÓ: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÜDÜLÉSI PROGRAMHOZ:

Amely létrejött egyrészről

Név:                              

Születési név:                

Lakcím:                         

Anyja neve:                 

Születési hely és idő:   

Személyi ig. szám:        

Adóazonosító jel:         

Email cím:

Mint eladó                   

Az adásvételi szerződés megállapodás alapján a szerződésben meghatározott és közösen elfogadott értékben!

Másrészről a BFCS Kereskedőház Kft. továbbiakban, mint a vevő

Az ADÁS-VÉTELI megállapodása alapján, mint üdülési program, át adtam a mai napon, a az szerződésben átbeszélt és meghatározott feltételek alapján, az üdülési hétre vonatkozó okiratokat.(fénymásolatban)

A szerződés véglegesítése napján (15 napon belül) rendelkezem a fizetési feltételekről és aláírásommal igazolom,továbbá kijelentem, hogy az adás-vételei szerződés átadásra kerül a feltüntetett időpontban és feltételek szerint,

Jelen szerződés tárgyát képezi a: …………………….  Hotel, szerződés szám:………….ami, természetben az üdülő ingatlan Címe: …………………………………(Hotel címe), apartman  szám:………………, minden – páros - páratlan év ………-tól, ……..-ik, naptári hetében,……... fő részére szóló, kizárólagos használati joga.

 (a fent tartási költség, ………………. forint / üdülési hét)

Értékesítési ár a közösen megállapított: ……………………...- forint (Euro) értékben, azaz ……………………………….. forint (Euro) értékben. A fenti vételár megfizetése ellenében adja el a vevőnek, aki azt a fenti vételárért megvásárolja.

Eladó egyben nyilatkozik arról, hogy belép a vevő általműködtetett elektronikus kereskedelmi rendszerbe, mely ún. FUND CREDIT egységeket alkalmaz. A tényleges szerződés meghatározása és közös nyilatkozat alapján, a vételárat teljes egészében FUND CREDIT egységben kéri számláján jóváírni

Eladó a Vevőnek a teljes eredeti dokumentumokat átadja, valamint Eladó a Vevő javára – a vételár teljes kifizetésével egy időben - minden az üdülési joggal kapcsolatos jogáról/igényéről lemond. 

A vevő vállalja, hogy az értékesítéshez szükséges minden dokumentációt elkészít, az adásvételi szerződés alapján. Továbbá nyilatkozik és vállalja, hogy mindent megtesz a mielőbbi átírás érdekében.

Felek, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a P.K.K.B., illetékességét kötik ki.

A Kft. megnevezett megbízottja kijelenti, hogy a tájékoztatás teljes kőrű volt, és az adásvételi szerződéshez minden információt megadott.

Egyidejűleg a szerződésben meghatározott kifizetés feltételei teljesülnek és az adásvétel értékéről a megállapodást elfogadják a felek.

A BFCS megrendelő, a rögzített feltételek alapján az elektronikus fizető egységet elfogadja és tudomásul veszi azt mint eladó.

 Tisztelettel:

BTS. Managemen Kft.(forgalmazó)

BFCS Keresksdőház Kft. mint Vevő

A tájékoztató nem teljes körű, a változás jogát a BFCS Kereskedőház kft. fenntartja!

Kérem keressenek a megadott elérhetőségeken.

2015 Kovács László weboldal tulajdonosa